xem bói Cự Môn tổng luận là gì

Cự Môn là sao ,trang bị nhì của Bắc Đẩu, thuộc âm thổ, khí của nó thuộc âm kim. Trong Đẩu Số, Cự môn là ám tinh. Gọi là "ám tinh", không hề đề cập Cự môn ko với ánh sáng, nhưng là kể nó chuyên nghiệp che mất ánh sáng của người khác, cho buộc phải gọi là "ám".

"Che mất ánh sáng của người khác", là sắc thái đặc biệt nhất của sao Cự Môn. Trong xã hội, người nghị luật thao thao bất tuyệt biến người khác đều thành thính fake, thành lập biểu hiện chiếc "tôi" như vậy là sắc thái khác biệt của Cự Môn. bè cánh nữa, Cự Môn còn đồng tình mách nhỏ chuyện riêng tư của người khác, cho bắt buộc cổ nhân kể đặc tính của Cự Môn là "gây chuyện thị phi sau lưng" (bối diện thị phi)

Cự Môn còn sở hữu 1 sắc thái khác nhau khác là "đa nghi". Cổ nhân nói nó "ở người thì chủ về ám muội, đa nghi thị phi" (vu nhân chủ ám muội, đa nghi thị phi). Đây là bởi Cự Môn bình chọn người khác toàn bộ thiên nặng về mặt "âm ám", hình thức liếc đối chiếm hữu người khác cực kỳ phiến diện, tất nhiêntuy nhiên sở hữu đầy đủ ngờ vực.

bởi vì nhị tính ngoại hình này, thưởng thức quan hệ giao tế của Cự Môn không được tốt, nhắc "ít hợp có lục thân, giao du mang người thuở đầu thì thấp, sau cùng thì xấu" là vì lý luận này.

vì vậy, khi đánh giá Mệnh cục Cự Môn buộc phải bắt buộc cẩn thận những sao nó hội hợp, xem chúng với làm mạnh thêm 2 đặc tính này, hay là làm giảm bớt hai đặc tính này, hoặc với thể nhuyễn hóa hai đặc tính này.

Sao với thể hóa giải sự "âm ám" của Cự Môn mạnh nhất là Thái Dương ở cung miếu vượng. Cổ nhân nhắc "Cự Nhật đồng cung, phong quan ba đời", ví như "Thái dương Cự môn" là đúng, vì Thái dương ở cung Dần là mặt trời mọc ở phương Đông, ánh sáng đặc sắc đang thịnh, với thể hóa giải "âm ám" của Cự Môn.

ví như Thái dương ở cung Ngọ, sẽ hội hợp chiếm hữu Cự Môn thủ mệnh ở cung Tuất, cũng dư sức hóa giải tính "âm ám" thị phi của Cự Môn, hưởng thụ cũng gọi là kết cấu đẹp. ngoài Thái dương sở hữu thể hóa giải tính "âm ám" của nó ra, chỉ còn tiêu phí hóa Quyền và hóa Lộc để hóa giải. Cự Môn sau khoảng hóa thành sao Lộc, khí chất của Cự Môn biến thành khéo ăn khéo ở, còn Cự Môn sau lúc hóa thành sao Quyền, thì tính giảm bớt lòng nghi kị, bởi thế cũng có thể cải thiện đặc tính của Cự Môn. Phàm Cự môn với xây dựng cục rẻ, đều ưa Hóa Lộc, Hóa Quyền là bởi vì duyên cớ này.

có Thiên Cơ đồng độ hoặc đối củng, sẽ làm mạnh thêm khuyết điểm của Cự Môn, bởi Thiên Cơ sẽ biến Cự môn thành trôi nổi, ko thiết thực, nhưng mà còn làm nâng cao đặc tính đa nghi của nó, cũng sẽ khiến nó hay "gây chuyện thị phi sau lưng", nhờ vào ngôn từ ấn tượng và quyền biến, để chiếm lòng tin của người khác. cần thưởng thức hóa Lộc, hóa Quyền, và hội hợp có những sao Cát, thế hệ là cách cục phải chăng. trường hợp sở hữu Sát tinh đồng cung, là xây cất cục phá tán, thất bại.

Sát tinh cũng có thể làm tăng đặc tính xấu của Cự Môn. Cự môn ở số 2 cung Thìn hoặc Tuất là hãm địa, thì càng nặng. vì thế cổ nhân nói: "Cự môn sợ nhị cung Thìn hoặc Tuất hãm địa" (Thìn Tuất ứng hiềm hãm Cự môn); "Cự môn chạm mặt bốn sát mà cung hãm thì hung" (Cự môn tứ sát hãm nhi hung); "Cự môn nhưng mà gặp mặt Hỏa tinh và Kình dương thì cuối đời tự ải" (Cự Hỏa Kình Dương, rộng rãi thân tự quan ải); "Cự môn gặp mặt Hỏa tinh Linh tinh, mà không mang Tử vi và Lộc tồn áp chế, thì nhất định sẽ bị đày ngàn dặm" (Cự môn Hỏa Linh, vô Tử vi Lộc tồn áp chế, quyết phối thiên lý).

Tử phụ, Hữu bật, Văn xương, Văn khúc, có thể nhuyễn hóa tính hiệ tượng xấu của Cự Môn thành thấp đẹp. Tử phụ, Hữu bật chủ về trợ lực, Văn xương, Văn khúc chủ về hào kiệt, tuy sở hữu kể tất cả thì cũng sẽ ko chuyên đi che ám người khác; sau lúc được trợ lực rồi, cũng sẽ giảm bớt lòng nghi kị, mà còn với thể mang tính nghi kị biến thành tính lo toan suy nghĩ số 1 chính sách hữu ích.

Cho đề nghị Cự Môn tuyệt đối ko nên gặp gỡ Sát tinh, mà vô cùng ưa gặp Lộc tồn, Hóa Lộc, Hóa Quyền, và Tả phụ, Hữu bật, Văn xương, Văn khúc.

chiếm hữu tính chất sau khoảng chuyển hóa thành phải chăng của Cự Môn, rất thương yêu làm các nghề nghiệp ngó tài nhắc năng là nhân tố nhu yếu. Người thuộc thượng xây dừng sở hữu thể là Luật sư, hay tài năng ngoại giao, đây bầy đàn là lấy "tính hay đề cập xấu" nhuyễn hóa thành "giỏi biện luận", lấy "tính nghi kị" nhuyễn hóa thành "tính lo toan suy nghĩ". Cũng yêu làm việc làm bán hàng, truyền đạt học, hoặc nghệ thuật biểu diễn để mưu sinh.

Cự Môn phân bửa ở 12 cung, sẽ đồng độ, hoặc đối củng có Thiên Cơ ở 2 cung Mão hoặc Dậu, gọi là "Cự Cơ" đồng độ; ở số 4 cung Tý Ngọ Mão Dậu là kết cấu "Cự Môn Thiên Cơ".

Ở nhị cung Tị hoặc Hợi (sách biên soạn là Thìn hoặc Tuất), thì Cự môn độc tọa, ở đối cung sẽ là Thái Dương; ở nhị cung Dần hoặc Thân, thì Cự môn và Thái dương đồng độ. Cho yêu cầu, ở số 4 cung Dần Thân Tị Hợi là kết cấu "Cự Môn Thái Dương".

Thiên cơ tính trôi nổi, không thiết thực, yêu cầu có hại đối có Cự Môn, Thiên Đồng thì với thể hòa sở hữu khí của Cự môn, nhưng lại với thể làm cho tâm trạng của Cự Môn càng "âm ám" kì khôi. Thái Dương thì với thể chi tiêu ánh sáng đặc sắc của ta để hóa giải tính "âm ám" của CỰ Môn, toàn bộ kết cấu "Cự môn, Thái dương" là phải chăng nhất, nhưng mà trong đó cũng mang biến có mặt trên thị trường.

Cự Môn thủ mệnh cũng chiếm hữu số 1 số ra đời cục nức danh, Cự môn độc tọa ở 2 cung Tý hoặc Ngọ, hóa Lộc hoặc hóa Quyền, gọi là mẹo "Thạch trung ẩn ngọc", chủ về mệnh tạo "anh hoa nội liễm" (tài năng không lộ)

Cự môn độc tọa ở cung Thìn, hóa thành sao Lộc, được Văn xương hóa Kị cùng số 7 đến, ở đối cung mang Thiên Đồng, nhưng mà còn hội hợp Thái dương hóa Quyền. Hóa Quyền của Thái dương có thể điều hòa tính xấu của Cự môn, phần lớn nữa bản thân Cự môn đã hóa Lộc, tính chất được nhuyễn hóa, còn Thiên đồng mang thể hóa giải Hóa Kị của Văn xương, vậy là vừa khớp phát triển thành "cách đặc biệt". Cổ nhân nói: "Cự môn ở 2 cung thìn hoặc Tuất là không đắc địa, mệnh khổ nhưng mà trái lại phát triển thành có mặt trên thị trường cục đặc biệt" (Cự môn Thìn Tuất bất đắc địa, tân nhân mệnh ngộ phản vi kỳ) là ám chỉ điều vừa kể, nhưng ko tiết lộ số 1 điều là quan trọng Văn Cương Hóa Kị đồng độ.

"Cự Môn Thiên cơ" ở cung Mão, Hóa Lộc, hội hợp có Lộc tồn, nhưng ko có thêm Sát tinh, lại được Tả phụ, Hữu bật, Văn xương, Văn khúc, Thiên khôi, Thiên việt hội chiếu, gọi là "Cơ Cự đồng lâm cách", nhưng mà trường hợp mang Sát tinh là phá hiệ tượng, kị nhất là với Kình dương, Hỏa tinh.

Cung mệnh của Đại hạn, hoặc Lưu niên chạm chán Cự Môn, thì không chủ về có đặc tính của Cự Môn, nhưng lại chủ về 1 đoạn đời người chạm mặt cảnh ngộ bị Cự Môn che phủ. giả dụ không sở hữu Thái dương miếu vượng hóa giải, lại ko chiếm hữu Quyền Lộc, trái lại còn chạm mặt các sao Sát Kị, thì chủ về Đại vận hoặc Lưu niên ko cát tường, điều tiếng thị phi trùng trùng, nhưng mà còn chủ về phi pháp, kiện tụng, bắt buộc yêu cầu chạm mặt các sao Cát và cát hóa, sau thế hệ hưng thịnh. Cự Môn là sự phiến nhiễu của thị phi, không thể ko thận trọng.

Cự Môn biệt luận: sáu tình huống Cự Môn tọa mệnh

Cự Môn sở hữu quan hệ mật thiết chiếm hữu những sao Thái Dương, Thiên Cơ, Thiên Đồng, được phân bố trong 12 cung như sau:

– Ở 2 cung Tý hoặc Ngọ, thì Cự Môn lệ thuộc sở hữu Thiên Cơ

– Ở số 2 cung Sửu hoặc Mùi, thì Cự Môn đồng cung sở hữu Thiên Đồng.

– Ở hai cung Dần hoặc Thân, thì Cự Môn đồng cung có Thái Dương.

– Ở số 2 cung Mão hoặc Dậu, thì Cự Môn đông cung sở hữu Thiên Cơ.

– Ở nhị cung Thìn hoặc Tuất, thì Cự Môn lệ thuộc chiếm hữu Thiên Đồng.

– Ở hai cung Tị hoặc Hợi, thì Cự Môn dựa dẫm với Thái Dương.

Về đại thể, quan hệ giữa Cự môn chiếm hữu Thái dương, đồng cung sẽ ko bằng lệ thuộc, bởi Cự môn là "ám tinh", khoảng đồng cung chiếm hữu Thái dương, là một "minh" và số 1 "ám" cùng ở số 1 cung vị, trái lại sẽ gây lụy cho Thái dương. đối chiếu thì khác, "ám" của Cự môn ko đủ sức truyền đi xa, mà ánh sáng và nhiệt của Thái dương lại với thể tỏa tới Cự môn, yêu cầu chiếm hữu thể giải trừ "ám" của Cự môn.

Quan hệ mang Thiên Đồng, thì đồng cung ưu tất cả đối cung, bởi vì Thiên Đồng chiếm hữu tính xây đắp bảo thủ, chỉ lo bảo toàn bạn dạng thân, nhưng mà bất nhắc thế sự, lại còn hay sợ việc. ưu điểm của Cự môn là không tỏa xạ đối cung của ta, nhưng mà còn bị ảnh hưởng ngược lại từ đối cung, khiến cho tính chất (tính cách) của Cự môn xảy ra thay đổi. Đồng cung thì khác, số 2 bên sẽ tác động lẫn nhau, cần sở hữu thể "hơi" viết khuyết điểm của Cự môn, làm giảm sút điều tiếng thị phi.

 

Cự Môn quan hệ mang Thiên Cơ, dù lệ thuộc hay đồng cung, đều chiếm hữu sở trường riêng. Tổ hợp tinh hệ này, toàn thể đều chiếm hữu chút tính chất khéo ăn khéo ở, còn giỏi diễn đạt và điều hòa. khi Thiên cơ và Cự môn đồng cung, tính cách thức (tính chất) tinh ranh của Thiên Cơ sẽ cải thiện tính chất điều tiếng thị phi của Cự Môn, nhưng mà cũng đồng thời làm giảm sút tính chất "Thiên Cơ hóa khí thành khéo léo" dẽ thành đầu môi trót lưỡi, bụng dạ hẹp hòi. khi Thiên cơ và Cự môn nương tựa, tính chất của nhì bên sẽ dung hòa, Thiên cơ ko tới nỗi biến thành bụng dạ hẹp hòi bởi ảnh hưởng của Cự môn, mà Cự môn cũng ko đến nỗi trở nên sốc nổi, ko thiết thực, bởi vì ảnh hưởng của Thiên Cơ. mà tính chất "điều tiếng thị phi" của bản thân Cự môn vẫn không bị ảnh hưởng, dễ nhanh mồm nhanh miệng mà chuốc họa.

Cỏ nhân nói: "Giao du sở hữu người chiếm hữu mệnh Cự môn, thuở đầu rẻ về sau xấu", đại khái là lấy tổ hợp tinh hệ "Thiên cơ Cự môn" để nhắc, vì bất đề cập hai sao đối chiếu hay đồng cung, cũng đều sở hữu các khiếm khuyết đáng tiếc, khá thiếu chính đáng.

Cự Môn cát hay hung là do có tài học hay không

Cổ nhân siêu sở hữu thiên kiến có Cự Môn, có thuyết: "Cự môn miếu vượng, tuy giàu sang cũng không được lâu bền"; hay "Cự môn thủ cung mệnh hoặc cung thân, một đời chuốc điều tiếng thị phi", thậm chí lúc luận những cung Huynh đệ còn nhắc "anh em thảm thương", cung Phu thê còn đề cập "vợ chồng thất tiết", cung Tử tức còn kể "con loại tổn hậu", hay cung Tài bạch còn đề cập "tiền bạc khéo trộm mà có", .v.v… có thể nói là không với chỗ nào đúng.

Vương Đình Chi cho rằng, tiền nhân của phái Trung Châu đánh giá Cự Môn khách quan cục bộ, cho rằng: "Cự môn mang lòng chính nghĩa, thường thường sở học ít lúc tinh thâm, tài không đủ để dùng" mà chính nhờ đấy mới chiếm hữu tính chợt lãnh ngộ.

Người mang Cự môn ở cung mệnh, đại khái đều với biểu lộ thấp về tính mẹo của bản thân, thêm vào đó còn nhiều năm kinh nghiệm biện luận, bởi thế thường dễ chuốc tị hiềm đố kị. nếu như tài học của mệnh tạo đủ sức làm cho người tôi khâm phục, thì tính chất "chuốc tị hiềm đố kị" sẽ giảm sút, sẽ khiến người mình ghét tính nói toàn vẹn của mệnh tạo, quan hệ nhân tế tất nhiêntuy nhiên rất tệ, gây phải "một đời chuốc lấy điều tiếng thị phi", "tuy phong túc nhưng không được lâu bền". Đây cũng là đề cập, hễ người có Cự Môn tọa cung mệnh, giả dụ mang tài học, mà còn học tinh thâm, thì cũng là mệnh cục thấp.

Cổ nhân vô cùng ưa Cự môn đồng cung hay phụ thuộc sở hữu Thái dương, cho rằng Thái dương có thể giải "ám" của Cự môn, thực ra chỉ vì người chiếm hữu "Cự Nhật thủ mệnh" làm việc quang minh lỗi lạc, dễ khiến cho người ta dễ hiểu mình nhưng mà thôi.

Cự Môn ở 2 cung Tý hoặc Ngọ, tuy ko chạm mặt Thái dương, nhưng với Hóa Lộc, Hóa Quyền, hoặc Hóa Khoa, 3 sao hợp chiếu, cổ nhân cũng cho rằng đây là xây dựng thương hiệu cục rẻ, gọi là "Thạch trung ẩn ngọc", đấy là vì nhờ mang các sao hóa diệu này, bắt buộc sở học của mệnh tạo ko đến nỗi tệ, thêm vào đó Thiên Cơ ở đối cung "hóa khí thành khéo léo", bắt buộc vừa sở hữu tài học, vừa với tu dưỡng, do đó tính chất "điều tiếng thị phi" của Cự môn sẽ nhuyễn hóa thành tài ăn đề cập, lời đề cập ra ắt sẽ khôn khéo, vươn lên là chế độ cục thấp.

Cổ nhân luận mệnh mếm mộ giấu đi 1 chút, thường chỉ nêu ra số 1 Sao để phán định, cho yêu cầu dễ khiến cho hậu nhân mơ mơ hồ hồ, ví như không động não phân tích thì đau khổ nhưng mà hiểu được.

đàm đạo ánh của những Sao, thì Thái dương là ko với chỗ nào không chiếu đến, do vậy Cự môn ko thể che ánh sáng của Thái dương, chỉ khoảng Thái dương lạc hãm, khoảng đấy ánh sáng yếu nhất, Cự Môn mới hơn che được, do vậy Thái dương lạc hãm cũng không yêu cầu hội Cự môn.

Ảnh hưởng của Cự Môn đối sở hữu các sao, đối chiếu kết quả tính chất của các sao bị "ám" nhưng định.

Như Thiên Đồng chạm chán Cự Môn, đồng độ hoặc vây soi, Thiên Đồng chủ về tình cảm và tâm trạng, sẽ trở thành tình cảm và tâm trạng u ám. Thế là tận trong thâm sau nội tâm, mang nỗi buồn bã thầm kín đáo nhưng mà ko thể cho ai biết.

Lại như Thiên Cơ gặp Cự Môn, đồng độ hoặc vây soi, Thiên Cơ chủ về cơ mưu, kế hoạch, vươn lên là cơ mưu và kế hoạch bị tính toán sai, do vậy với phản ứng sai trái, tiến thoái không hợp thời cơ, bởi vì dự thiếu quyết đoán. với điều Thái Dương gặp mặt Cự Môn đồng độ hoặc vây chiếu, ví như Thái dương nhập miếu thì ko bị Cự môn "ám", ánh sáng tỏa xa, nên chủ về được người ngoại bang hoặc người ở nơi xa xem trọng, còn khi lạc hãm thì ánh sáng lu mờ, làm việc đầu voi đuôi chuột.

Như đã thuật ở trên, để luận đoán điềm quan trọng của Cự Môn, nên phải xem xét tính chất thông thường những sao mà định, sau ấy "thâm nhập" tính chất "che ám", thì mới có thể luận đoán hoàn chỉnh.

Ví dụ như tinh hệ "Thiên cơ Cự môn" vốn chủ về phản ứng sai lầm, tiến thoái ko hợp thời cơ, cho đòi hỏi chủ về ý chí ko kiên cường, mà giả dụ Thiên Cơ hóa Quyền làm nâng cao tính ổn định, thì lực "che ám" của Cự Môn lại trở thành chủ quan quyết định nhưng mà phạm sai trái, vì vậy mà tấn công mất cơ hội tốt.

Lại ví dụ như tinh hệ "Thiên đồng Cự môn", vốn chủ về có ẩn tình che dấu triền miên, nhưng mà giả dụ Thiên Đồng hóa Lộc, thì lại chiếm hữu thể phát triển thành chấp trước 1 môn học nào ấy, hoặc chấp trước một nụ cười sở mến mộ nào ấy. như thế vậy chưa chắc là ko tốt. "Cự Môn Thiên Đồng" đồng độ, yên cầu có sao Lộc, trường hợp không mang Lộc, dù gặp Cát tinh cũng không cát tường. Cổ nhân nói "Cự môn ở Sửu Mùi là hạ xây dựng thương hiệu, dù phong phú cũng không được lâu" (Sửu Mùi Cự môn vi hạ mẹo, túng nhiên phong phú diệc bất trường). Khuyết điểm của kết cấu tinh hệ này là ở chỗ: dễ nghe lời dèm xiểm, nói xấu, xử sự nặng tình cảm mà dẫn tới thất bại.

Cự môn đồng độ sở hữu Thiên cơ, hưởng thụ hưởng thụ được cát hóa và chiếm hữu sao Cát thì mới hơn giàu sang (ở cung Mão ưu bầy ở cung Dậu), mà gặp mặt Hỏa tinh hoặc Linh tinh bay tới là phá thiết kế, chủ về cuộc đời nhiều chìm nổi. không chạm chán Cát tinh hoặc ko được Cát hóa, nhưng chạm chán sát tinh thì phá tán, tàn tật.

Cự môn ở nhị cung Tý hoặc Ngọ là nguyên tắc "Thạch trung ẩn ngọc" được cát hóa là phải chăng, hóa Lộc thì chủ về phú, hóa Quyền thì chủ về nhất chí. mang điều cuộc đời không đòi hỏi ở vị trí tối cao.

ví như Cự môn hóa Lộc hay hóa Quyền, thường đều thất bại ở Đại vận cung Tị; hóa Quyền thì thất bại bởi vì tranh quyền; hóa Lộc thì thất bại do quá muốn làm giầu. Nó thường thành tựu ở các đại vận "Vũ khúc Thất sát", Thiên phủ.

Cự môn ở hau cung Tý hoặc Ngọ, đồng độ mang Lộc tồn, hưởng thụ hưởng thụ gặp gỡ Cát tinh thế hệ giàu có. rất kị cung hạn Thiên Cơ, cũng không ưa cung ở tam phương sở hữu Địa không Địa kiếp bay đến. Nó thường chiến thắng ở Đại vận với sao Lộc trùng điệp.

Cự môn ở nhị cung Tý hoặc Ngọ, không với sao Lộc, nên yên cầu tới Đại vận hoặc Lưu niên gặp gỡ sao Lộc, thế hệ chủ về phát vượt lên, gặp niên hạn sở hữu Địa không, Địa kiếp và Hóa Kị (nhất là Thiên cơ hóa Kị), sẽ chủ về phá tán, thất bại.

Cự môn ở số 2 cung Tý hoặc Ngọ, đông đảo có hại cung Huynh đệ. vì vậy không phải hợp tác có người khác, cũng thường chủ về kết duyên muộn, Cự môn ở cung Tý thì càng đúng.

Cự môn ở 2 cung Thìn hoặc Tuất, bè bạn là bát lợi. Cổ nhân nói: "Cự môn ngại bị hãm ở hai cung Thìn Tuất" (Thìn Tuất ứng hiềm hãm Cự môn), chủ về vất vả, tranh chấp thị phi. khi Cự môn hóa Kị, mang sát tinh bay đến là hạ bề ngoài. Cự môn ở nhị cung Thìn hay Tuất, thì không đề nghị tới những cung hạn Thiên tướng, Thiên lương, Thiên đồng, Thiên phủ, thường xảy ra sự cố, nhưng bắt buộc tới các cung hạn Thái âm, Thái dương nhập miếu. vô cùng yêu cầu tới những vạn hạn gặp gỡ Lộc tồn, Hóa lộc mang thể giải tai ách của Cự Môn.

Cự Môn hóa Lộc ở cung Thìn, với Văn Xương hóa Kị đồng cung hoặc vây tỏa, là kiến tạo cục khác nhau, siêu sung túc. tới cung hạn Thiên Phủ, là đại vận phát đạt. Cự môn ưa sao tiền tài, cho đòi hỏi ưa cung hạn Thiên Phủ. nhưng mà Cự môn không đề nghị tới niên hạn Thiên Đồng, thường vì tham cầu thái quá nhưng chạm chán hung.

Cự môn ở cung Tuất hóa Lộc hay hóa Quyền đều cát, nhưng không hưởng thụ gặp mặt Văn Xương hóa Kị, chạm chán Thiên Phủ thì yên cầu, chạm chán Thiên đồng thì ngại.

Cự môn ở 2 cung Tị hoặc Hợi, có sự đặc trưng cực kỳ to. Ở cung Hợi thì mang Thái dương ở cung Tị vậy soi cho phải cát, nếu được cát hóa và chiếm hữu sao cát, ắt chủ về phong lưu. nhưng đến Đại vận Thiên cơ Thiên đồng (kị nhất là Lưu niên Thất sát), sẽ dễ bởi vì cố xuất đầu lộ diện mà gây ra tai họa, hoặc do quá lộ nhân tài mà gây ra tai ương.

Cự môn ở cung Tị, thì Thái dương ở đối cung vô lực, cho bắt buộc ko là cát lợi, chỉ khoảng nào chạm mặt sao Lộc, mới hơn chủ về nhờ phải kiệm mà phát triển thành giầu chiếm hữu. Ưa đến những cung hạn "Tử vi Thiên phủ", Vũ khúc, có Lộc tồn, Hóa Lộc, không ưa tới cung hạn Thất sát, cung hạn "Liêm trinh Thiên tướng", cung hạn Tham lang.

Cự Môn ở 12 cung đều ưa gặp gỡ sao Lộc, ví như hóa thành sao Lộc thì siêu phải chăng, nếu Lộc tồn là kế đấy. các vận hạn trong cuộc đời cũng ưa với Hóa Lộc và chạm chán sao Lộc. Hễ Cự môn hóa Quyền, ưa đến nhất là Đại vận hoặc Lưu niên gặp mặt sao Lộc. Tinh hệ "Thiên đồng Cự môn" ở 2 cung Sửu hay Mùi, là được Vũ khúc hóa Lộc và Tham lang hóa Quyền giáp cung, cũng khá phải chăng. cực kì sợ sở hữu Hỏa Linh đồng độ, dù no đủ cũng không vĩnh viễn.

Đọc thêm CỰ MÔN – can Đinh hóa Kị

Cự Môn ko ưa hóa thành Kị, vì vốn đã chiếm hữu tính chất "điều tiếng thị phi", sau khoảng Hóa Kị càng làm mạnh thêm tính chất xấu này, làm cho đời người thêm phổ biến phiền toái rắc rối.

Cự Môn sau khi Hóa Kị cũng ảnh hưởng tới phương diện tình cảm, thường dễ xảy ra phiền phức liên tục nhưng mà không thể đoán trước được. Cho buộc phải người Cự môn hóa Kị tọa mệnh, bất nói các sao của cung Phu Thê hoàn mỹ tới đâu, ít nhất cũng sở hữu 1 lần gãy đổ trong tình ham mê hoặc hôn nhân, kèm theo sau ấy để lại vết đống ý lòng suốt đời khổ cực quên.

tán thành cầu thế giới mỹ, nhưng bất kể đã cố gắng như thế vậy nào, sự nghiệp giúp sức cũng ko được như lanh lợi. nhưng mệnh tạo lại chấp trước sự hoàn mỹ bởi vậy nhưng sinh ra bế tắc, tất cả nữa trong công đoạn sự kiện tăng trưởng mệnh tạo cực kỳ đau khổ gian khổ và vất vả. khi có Đà La đồng độ, khuynh hướng này càng rõ rệt.

Cự Môn hóa Kị độc tọa ở nhị cung Tý hoặc Ngọ, đối cung là Thiên cơ hóa Khoa, ắt sẽ chiếm hữu Lộc tồn đồng độ hoặc vây soi, cung tam hội chiếm hữu Thái Dương độc tọa và mượn "Thiên Đồng Thiên Lương" nhưng Thiên Đồng hóa Quyền. Cự môn hóa Kị trong tinh hệ này, thường nhờ "hung sự" mà trở nên lực kích phát. Sự số trắc trở đang trong giai đoạn hỗ trợ thì ngưng lại, những mỗi lần trắc trở như vậy, thực ra lại khiến cho kết cục càng hoàn mỹ. "Thấy Hung thực ra là Cát" là đặc điểm của nó.

Mệnh cục này ăn hại về hôn nhân, tuy giao du có bè phái người khác giới, nhưng tình cảm vẫn duy trì dài lâu 1 cách âm thầm, hoặc khoảng tình cảm lớn mạnh tới mức độ sâu đậm thì bỗng nhiên xảy ra biến cố, dẫn tới chia ly. Ở cung Ngọ dễ chuốc điều tiếng thị phi đa dạng ở cung Tý, nhưng mà lại trở thành sức mạnh kích phát.

"Thiên đồng Cự môn" đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, khi Cự môn hóa Kị ắt Thiên đồng hóa Quyền (xin tham khảo phần Thiên Đồng hóa Quyền) khoảng Thiên đồng hóa Quyền còn làm mạnh thêm sự xung động trong bạn dạng thân.

Tinh hệ "Thái dương Cự môn" đồng độ ở nhị cung Dần hoặc Thân (ở cung Dần chạm mặt Lộc tồn), Cự môn hóa Kị, cung tam hội mượn "Thiên cơ Thiên lương" nhưng mà Thiên cơ hóa Khoa, và mượn "Thái âm Thiên đồng" một sao hóa Lộc số 1 sao hóa Quyền. Tinh hệ này là xây đắp cục tứ hóa hội hợp, mà bởi vì Cự Môn của phiên bản cung hóa Kị, cần cực kỳ vô ích về quan hệ nhân tế. bè cánh ăn hại đối mang người thân phái nam, buộc phải không mê say có nữ mệnh, đến tuổi trung niên không sở hữu duyên có chồng, đến tuổi vãn niên thì sở hữu khi chính sách đối sở hữu con cái. Bất kể nam mệnh hay nữ mệnh, đều chủ về thiếu duyên có phụ thân, hoặc dễ xung đột sở hữu thượng cấp. bởi vì tính chất "điều tiếng thị phi", thưởng thức siêu ham mê có việc làm "dùng lời nhắc để kiếm tiền" như luật sư, giảng dạy học, .v.v… nhờ "Lộc Quyền Khoa hội" có thể thăng tiến danh dự và tài lộc.

Tinh hệ "Thiên cơ Cự môn" đồng độ ở nhì cung Mão hoặc Dậu, khoảng Cự môn hóa Kị, ắt Thiên cơ hóa Khoa (xin tham khảo phần Thiên Cơ hóa Khoa)

Cự Môn độc tọa hóa Kị ở hai cung Thìn hoặc Tuất, Thiên Đồng ở đối cung hóa Quyền, cung tam hội Thái dương độc tọa và mượn "Thiên cơ Thái âm" mà Thái âm hóa Lộc, Thiên cơ hóa Khoa. Cự môn hóa Kị ở Thiên la Địa võng lại chủ về cát lợi, tính chất "thấy Hung mà thực ra là Cát" siêu rõ ràng. Cho yên cầu xây cất tuy chạm mặt trắc trở, điều tiếng thị phi, mà kết cục thường thường lại làm cho người tớ kinh ngạc, có điều vẫn gian nan giảm thiểu thưởng thức trải qua buồn bã, tâm lư lo nghĩ. ví như gặp mặt Hỏa Linh, hoặc ko Kiếp đồng độ, thì cực kì say mê "dùng lời kể để kiếm tiền". có điều mệnh tạo ưa giải quyết buồn bã cho người khác, hưởng thụ sự nghiệp tuy tốt mà cuộc đời lại khó khăn được yên tịnh. Hôn nhân cũng chủ về mỹ mãn, bất nhắc nam mênh hay nữ mệnh, đều phải lấy người có sự nghiệp.

Cự môn độc tọa, hóa Kị ở số 2 Cung Tị hoặc Hợi, đối nhau sở hữu Thái dương, ắt sẽ gặp gỡ Kình dương Đà la, hoặc đồng độ có Đà la, cung tam hội là Thiên đồng độc tọa hóa Quyền và Thiên Cơ đọc tọa hóa Khoa. bạn hữu, tinh hệ này ảnh hưởng tới lục thân ở mức độ nhẹ, Cự môn ở cung Hợi càng nhẹ bầy đàn, mà tình hình về "điều tiếng thị phi", và sóng gió trắc trở trong tình cảm thì khá nặng. Nam mệnh ắt sẽ lấy được vợ đẹp, nữ mệnh ắt sẽ lấy được chồng có đường sự nghiệp rẻ, bàng nhân thiên hạ đều cho rằng họ đẹp đôi, nhưng mà đàn họ lại bất mãn chiếm hữu người phối ngẫu, sau trung niên thường thay lòng đổi dạ, làm cho nhiều phần người ngoài đều ngạc nhiên.

Đan trì quế trì nguyên lý

"Đan trì quế trì cách" tức là Thái Dương cư Thìn, Thái âm cư Tuất, an mệnh tại cung Thìn hoặc cung Tuất. Thái dương cư Tị, Thái âm cư Dậu, an mệnh ở cung Tị hoặc cung Dậu.

Cổ ca nói:

nhì diệu thường minh chính đắc trung

Tài hoa thanh thế định hero

Thiếu niên tế đắc phong vân hội

Nhất dược thiên trì tiện hóa long.

Dịch nghĩa:

2 sao thường sáng chính đắc trung

Tài hoa thanh thế định nhân vật

Tuổi trẻ đỗ đạt ra làm quan

số 1 bước lên mây hóa thành rồng.

Thái dương thủ mệnh mà nhập miếu, cổ nhân gọi là "đan trì", Thái âm thủ mệnh mà nhập miếu, cổ nhân gọi là "quế trì".

Thời cổ đại xem trọng công danh khoa cử, nhưng mà không trọng sự giầu mang của giới yêu quý nhân, bởi vậy cho rằng "đan trì quế trì" là đại lợi về cầu Danh. do vậy, cổ quyết thế hệ với các thuyết:

– "Thái dương thủ cung Mão, phong phú vinh hoa",

– "Thái dương thủ mệnh ở các cung Mão Thìn Tị Ngọ, gặp gỡ những sao Cát, là đại quý" (Thái dương thủ mệnh vu Mão Thìn Tị Ngọ, kiến chư cát đại quý)

– "Thái âm ở cung Tý là đài quế nước trong, được chức cần thiết yếu, là trung thần can gián" (Thái âm cư Tý, thị thủy trừng quế ngạc, đắc thanh yếu chi chức, trung gián ti tài)

"Trăng sáng cửa trời ở cung Hợi, là phong hâu thăng chức tước" (Nguyệt lãng thiên môn vu Hợi địa, tiến bước phong hầu)

Thảy đều bởi Thái dương, Thái âm miếu địa nhưng ra.

mà hậu nhân lại thiên lệch, buộc phải chọn lựa cho ra bí quyết "hai sao đều sáng", sở hữu ý đồ làm nâng cao vẻ vang cho Mệnh Cục, bởi thế đưa ra cách: "Nhật Nguyệt tịnh minh cách", và "Nhật Nguyệt hội minh cách", Trong khi còn cật lực tìm ra tinh hệ Nhật Nguyệt cư cung miếu vượng hỗ tương hội soi, làm thành mối quan hệ giữa có mặt trên thị trường và Cục, còn ko giá thành chiếc tên "đan trì" và "quế trì".

phương pháp này với tính bỏ cuộc phần lớn rất phệ. thứ 1 là bắt buộc chạm mặt sao Lộc, tranh bị hai là yên cầu chạm chán các Cát tinh Xương Khúc Tả Hữu, ,trang bị số 3 là buộc phải chạm chán một ít Sát tinh trong số Hỏa tinh Linh tinh Kình dương Đà la. nhưng mà trường hợp yêu quý điều kiện này, về chính yếu không hề nệ vào qui định cục nữa.

Đọc thêm về coi bói