Em chào cô Hồng Trang và các thầy cô trong EDUBELIFE!

Cô cho em hỏi: Bên em là bên nhận đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng cho công ty gửi đại lý (công ty A). bán về sản phẩm là phần mềm máy tính. Theo Điều 5 khoản 7 điểm e của TT 219/2013/TT-BTC thì hoa hồng bên em được nhận là thuộc ” đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế”. vậy em có kê khai khoản hoa hồng đó vào mục 32a trên tờ khai không ạ?

Em xin cảm ơn!

TRẢ LỜI

Chào bạn , EDUBELIFE  XIN TRẢ LỜI NHƯ SAU

Có 3 vấn đề A,B,C cần làm rõ khi chúng ta trao đổi về phương pháp hạch toán hay kê khai thuế đối với hoạt động bên nhận đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng của DN bạn.

Tham khảo: Cách kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo như bạn chia sẻ, DN của bạn nhận làm “Đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng cho công ty gửi Đại lý (công ty A). bán về sản phẩm là phần mềm máy tính.’

A/ TRƯỚC HẾT CHÚNG TA CÀ LÀM RÕ: “PHẦN MỀM MÁY TÍNH” CÓ PHẢI ĐỖI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT?

Căn cứ Khoản 21 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC, quy định về Đối tượng không chịu thuế GTGT bao gồm:

  1. Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ. Trường hợp hợp đồng chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ có kèm theo chuyển giao máy móc, thiết bị thì đối tượng không chịu thuế GTGT tính trên phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng; trường hợp không tách riêng được thì thuế GTGT được tính trên cả phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng cùng với máy móc, thiết bị.

Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật.

  • Để xác định sản phầm hàng hóa DN của bạn đang nhận ký gửi có phải đối tượng chịu thuế hay không, DN của bạn cần báo cáo Sở khoa học công nghệ và Cục thuế quản lý DN về vấn đề này. Bạn cần công văn xác nhận về việc PHẦN MỀM MÁY TÍNH” hiện DN nhận ký làm đại lý đủ điều kiện là đối tương KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT, trước khi áp dụng chính thức bạn nhé!

B/ CÓ PHẢI LẬP HÓA ĐƠN GTGT KHI NHẬN HOA HỒNG NHẬN ĐẠI LÝ VỀ VIỆC BÁN HÀNG HÓA THUỘC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT

 

Căn cứ tiết e, khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC

Xem thêm: Chuẩn mực kế toán

Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

…7. Các trường hợp khác:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

  1. e) Doanh thu hàng hóa, dịch vụ và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng từ hoạt động đại lý bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT.

=> Vậy, nếu hàng hóa DN bạn nhận đại lý thỏa mãn điều kiện là đối tượng không chịu thuế GTGT, thì đối với khoản hoa hồng nhận ký gửi này DN bạn không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, tức là không phải lập hóa đơn GTGT.

= > Trường hợp bên DN gửi đại lý yêu cầu lập hóa đơn thì DN của bạn lập hóa đơn theo hướng dẫn sau

Căn cư khoản 2.1 Phụ lục 04 Thông tư 39/2014/TT-BTC :

  1. Trong một số trường hợp việc sử dụng và ghi hóa đơn, chứng từ được thực hiện cụ thể như sau:

2.1. Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.”

 

B/ KÊ KHAI HOA HỒNG NHẬN ĐẠI LÝ VỀ VIỆC BÁN HÀNG HÓA THUỘC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT NHƯ THẾ NÀO?

B/ KÊ KHAI HOA HỒNG NHẬN ĐẠI LÝ VỀ VIỆC BÁN HÀNG HÓA THUỘC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT NHƯ THẾ NÀO?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Căn cứ mẫu tờ khai thuế GTGT (mẫu 01/GTGT) được Tổng cục thuế hướng dẫn kê khai theo Phần mềm hỗ trợ kê khai mới nhất 3.8.2 hiện nay.

Khoản” doanh thu hoa hồng đại lý DN của em được hưởng từ hoạt động đại lý bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT.” thuộc Trường hợp không phải tính, kê khai và nộp thuế GTGT, nên DN bạn cần tập hợp  và phản ánh vào chỉ tiêu 32a này nhé!

Chúc bạn luôn thành công trong sự nghiệp!