Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO năm 2007 mang đến nhiều cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp trong nước hợp tác phát triển, cơ hội thu hút nhiều hơn nữa vốn đầu tư từ nước ngoài vào nước ta. Sự hợp tác của các công ty nước ngoài và Việt nam tạo ra mô hình doanh nghiệp liên doanh với những đặc trưng và lợi thế phát triển riêng. Thông tin dưới đây sẽ giúp các đơn vị hiểu rõ về mô hình doanh nghiệp liên doanh và tìm kiếm sự hợp tác phù hợp.

Công ty liên doanh là gì?

Là mô hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân tại Việt nam. Được tạo nên từ sự hợp tác của các công ty nước ngoài với công ty việt nam. Có hợp đồng ký kết hay hiệp định ký kết giữa chính phủ Việt nam và công ty nước ngoài.

Hình thức của công ty liên doanh là mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn. Các bên sẽ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn pháp định đóng góp. Mọi hoạt động của công ty liên doanh đều cần tuân thủ quy định và pháp luật của nước sở tại là Việt nam.

Với đặc trưng hợp tác quốc tế, công ty liên doanh có những mặt lợi và mặt hạn chế riêng mà các đơn vị cần biết để thực hiện đăng ký thành lập công ty hiệu quả:

  • Ưu điểm của mô hình doanh nghiệp liên doanh: Có lợi cho cả đôi bên công ty việt nam có cơ hội tiếp cận công nghệ, cách quản lý và vận hành của các doanh nghiệp nước ngoài. Còn đối với công ty nước ngoài sẽ có cơ hội bước chân vào thị trường thương mại Việt Nam đầy tiềm năng.
  • Hạn chế cho mô hình công ty liên doanh là sự hợp tác của 2 nền văn hóa, cơ chế quản lý vận hành bộ máy khó thống nhất. Người quản lý cần có năng lực quản lý cao, dung hòa được 2 bên doanh nghiệp khi gặp các thắc mắc.

Điều kiện thành lập công ty liên doanh

Thành lập công ty liên doanh được quy định rõ ràng trong luật doanh nghiệp 2014. Doanh nghiệp trẻ cần tuân thủ các quy định để việc xét duyệt hồ sơ thủ tục đơn giản, nhanh chóng. Công ty liên doanh cần đáp ứng các điều kiện sau:

  • Điều kiện về tên doanh nghiệp tuân thủ theo các điều luật: 31, 32, 33, 34 luật doanh nghiệp 2014.
  • Điều kiện trụ sở chính công ty thuộc lãnh thổ Việt Nam, có quyền sở hữu hợp pháp. Hợp đồng sử dụng nhà đất trên 1 năm.
  • Điều kiện về ngành nghề kinh doanh không nằm trong lĩnh vực ngành nghề bị cấm của nhà nước Việt nam, không gây phương hại đến văn hóa, xã hội, môi trường … với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện cần có đầy đủ giấy tờ và chứng chỉ hành nghề.
  • Điều kiện về vốn pháp định: vốn đóng góp của công ty nước ngoài không được dưới 30% vốn pháp định cam kết đóng góp. Trong 1 số trường hợp số vốn 20% vẫn được chấp nhận. Số vốn pháp định tùy thuộc vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
  • Điều kiện về nhà đầu tư, đại diện pháp lý cần đáp ứng đủ năng lực quản lý, hành vi dân sự, không vi phạm pháp luật Việt Nam.

Doanh nghiệp liên doanh sẽ là một mô hình phù hợp cho các doanh nghiệp hợp tác phát triển vững mạnh với sự hội tụ điều kiện thuận lợi từ 2 bên. Các vấn đề chi tiết hơn về thủ tục, điều kiện thành lập công ty liên doanh sẽ được luật sư chuyên nghiệp tư vấn. Các đơn vị lưu ý thuê dịch vụ hỗ trợ thành lập doanh nghiệp rẻ để được đảm bảo cung cấp giải pháp hiệu quả nhất. Liên hệ với Luật Việt Tín để được tư vấn và lựa chọn giải pháp phù hợp.