Khi có cháy xảy ra, đèn LED “Fire” tại tủ FireNet sẽ chớp, còi (buzzer) tại tủ sẽ kêu, & sẽ kích hoạt chuông/còi/đèn chớp báo cháy có nối kết với hệ thống. Đồng thời, bên trên screen LCD, chỗ đứng nơi có cháy xảy ra sẽ hiện lên bằng văn bạn dạng (có nội dung) như đã lập trình.

==>> Tham khảo: pcthanglong.vn/danh-muc/san-pham/bao-chay-unipos

có thể xem các sự cố cháy tiếp sau bằng cách nhấn nút “More Fire Events” và dùng nút mũi tên lên/xuống để xem bảng kê sự cố.

Muốn tắt chuông/còi, thì vào cấp truy vấn 2 (Access Level 2) bằng cách bât công tắc “Enable Controls”, hoặc nhập password Cấp 2 rối nhấn nút “Alarm Silence”. Đèn Fire vẫn liên tục sáng, và chuông/còi sẽ tắt. Muốn kích họat chuông/còi kêu trở lại thì nhấn phím “Resound Alarm”. Muốn tắt chuông/còi/đèn báo cháy & trả hệ thống về chế độ hoạt động thông thường thì nhấn nút “Reset”.

trường hợp có sự cố kỹ thuật
Khi có sự cố kỹ thuật, còi (buzzer) tại tủ sẽ kêu, đèn LED “General Trouble” sẽ chớp, đèn LED chỉ định sự cố kỹ thuật chi tiết sẽ sang, and một thong tin về sự cố sẽ hiển thị bên trên screen LCD. Nếu cùng lúc có nhiều hơn thế nữa một sự cố trouble lộ diện, thì đèn LED “More Events” sẽ sáng. Nhấn phím “More Events” và phím mũi tên lên/xuống để xem menu các sự cố, nhấn mũi tên phải để mở menu muốn xem, & dùng phím mũi tên lên/xuống để xem những sự cố kỹ thuật. Nhấn phím “?” để xem nhũng thong tin bổ sung cập nhật. – Khi có sự cố kỹ thuật, hãy liên lạc ngay với người có nhiệm vụ.

==>> Xem thêm :   pcthanglong.vn
*Chức năng những phím trên Panel
– Alarm Silence: Tắt chuông/Còi sau khoản thời gian tủ báo cháy nhận tín hiệu báo động.
– Re-sound Alarm: Kích hoạt chuông/còi kêu trở lại sau khoản thời gian đã tắt.
– Panel Sounder Silence: Tắt còi (buzzer) của tủ FireNet.
– More Fire Events: Xem tuần tự những dòng thiết bị kích hoạt báo động.
– More Events: Xem tuần tự những sự cố xảy ra trong khối hệ thống.
– Reset: Reset tủ báo cháy FireNet trở về thực trạng thông thường sau khi báo động hoặc lật mạch.
– Fire Drill: Test tín hiệu báo cháy. Khi tủ báo cháy FireNet đã truy vấn vào Cấp 2 (cần password hoặc chìa khóa), thì việc báo cháy thử (test) hoàn toàn có thể thực hiện bằng cách nhấn nút Fire Drill. Nhấn nút này một đợt nữa để kết thúc việc test.
– Lamp Test: Thử đèn. tất cả đèn and LED đều bật sáng.
– Programmable Function: Đặc tính nâng cao.
– Phím Phải/Trái: dùng để làm di chuyển hẳn qua bên phải/trái trong memu của màn hình LCD.
– Phím Lên/Xuống: dùng để làm di chuyển hẳn sang lên/xuống trong memu của màn hình LCD.
– ?: Menu giúp đỡ về trạng thái hiện tại của khối hệ thống

Nguồn: Tổng hợp trên mạng